Kliniek Kop & Lijf

 • Neem contact op088 505 8100
 • Ons adresNijverheidswerf 22, Bussum
 • Openingstijden8:30 uur -12:30 uur
Openingstijden8:30 uur -12:30 uur

Behandelplan

Hebt u langdurig te kampen met lichamelijke en psychische klachten en wilt u weer deel uitmaken van de maatschappij? Dan komt u in aanmerking voor een behandelplan bij Kliniek Kop & Lijf. Elk behandelplan bestaat uit een aantal stappen.

Kliniek Kop & Lijf behandelt patiënten in de BGGZ en de SGGZ. Voor de SGGZ-trajecten hebben we een aanbod van verschillende zorgproducten: Compleet, Basis en Basis Plus.

Hebt u langdurig te kampen met lichamelijke en psychische klachten en wilt u weer deel uitmaken van de maatschappij? Dan komt u in aanmerking voor een behandelplan bij Kliniek Kop & Lijf. Elk behandelplan bestaat uit een aantal stappen.

ZORGPROGRAMMA’S

Het Zorgprogramma Compleet is het bekende zorgpad van Kliniek Kop & Lijf.

Aan de hand van de zorgzwaarte bestaat de keuze tussen 4 trajecten:

 • 6 weken intensief
 • 6 weken extensief (12 weken)
 • 12 weken intensief
 • 12 weken extensief (24 weken)

In die weken wordt er multidisciplinaire zorg geleverd door bovenstaande behandelaren (kijk voor meer informatie bij ons team) en wordt er gewerkt aan uw genezing aan de hand van de samen met u gestelde doelen, de zelfredzaamheid en re-integratie.

Zorgprogramma Basis

In geval dat uw verzekering het somatische deel van de zorg niet vergoedt of uw heeft geen lichamelijke klachten en/of stoornissen hebben wij het Zorgpad Basis.

Dit zorgpad kent 2 trajecten:

 • 6 weken
 • 12 weken.

Dit zorgprogramma heeft geen somatische component maar blijft multidisciplinair. Zo wordt uw behandeld door een psychotherapeut, psycholoog, psychomotorisch therapeut, beeldend therapeut en/of maatschappelijk werkende.

Zorgprogramma Basis Plus

Ons derde zorgprogramma biedt dezelfde mogelijkheden als het Zorgpad Basis maar heeft ter ondersteuning enkele uren somatische zorg en behandelingen in het traject. De trajecten Basis Plus hebben maximaal 5 uur fysiotherapie/manuele therapie/diëtist.

Dit zorgpad kent ook 2 trajecten:

 • 6 weken
 • 12 weken

Nog steeds blijft de zorg altijd multidisciplinair.

VERWIJZING

Met een verwijzing van uw huisarts, arbo/bedrijfsarts of verzekeringsarts wordt het behandelplan van Kliniek Kop & Lijf vanuit uw basisverzekering vergoed. Uw zorgverzekeraar brengt u alleen uw eigen risico in rekening, als u dat nog niet voor andere medische behandelingen hebt betaald.

WEEK 1-2

Intakegesprek

In de intakeprocedure hebt u een gesprek met uw regiebehandelaar en twee gesprekken met de psycholoog en de fysiotherapeut, een gesprek met de psychomotorische therapeut en een gesprek bij de manueel therapeut. Tijdens deze gesprekken bespreken wij wat Kliniek Kop & Lijf voor u kan betekenen. Zo kijken wij naar uw lichamelijke en psychische welzijn en wat de gewenste doelstellingen zijn. Uiteraard is het ook belangrijk dat u een goed gevoel hebt over Kliniek Kop & Lijf en onze zorgverleners.

Neemt u alstublieft de volgende zaken mee naar het eerste intakegesprek:

 • uw identiteitsbewijs
 • het verwijsformulier van uw arts
 • uw verzekeringspas

WEEK 3

Afstemmen behandelplan

Op basis van uw intakegesprekken hebben de betrokken zorgverleners in het multidisciplinair overleg uw behandelplan vastgesteld. Hierin staan heldere doelstellingen zodat u weet waar u naartoe werkt. De zorgcoördinator stemt het behandelplan met u af en begeleidt u gedurende het gehele behandelplan. U weet nu ook met welke zorgverleners u te maken krijgt. Afspraken worden ingepland en de intakerapportage wordt verzonden aan uw verwijzer.

U hebt de komende periode afspraken met verschillende zorgverleners. Deze vinden allemaal op dezelfde locatie plaats.  De betrokken zorgverleners overleggen minimaal tweewekelijks over uw herstel. Indien nodig passen wij uw behandelplan aan. Zo halen wij het maximale resultaat uit uw behandelplan.

 

WEEK 4-11

Tussentijdse evaluatie

Halverwege het behandelplan vindt er een tussentijdse evaluatie plaats. Wij kijken in hoeverre de geformuleerde doelstellingen behaald zijn. En leggen dit uiteraard vast in uw dossier. Ook horen wij graag uw ervaringen. Dat is waardevolle informatie die ons helpt de dienstverlening verder te verbeteren. De rapportage van de tussentijdse evaluatie versturen wij naar uw verwijzer.

 

WEEK 12

Eindevaluatie

Na een periode van 6 tot 12 weken zijn uw klachten verminderd of verdwenen of is er gewerkt aan acceptatie en beheersbaarheid van uw klachten. Ter afsluiting van uw behandelplan vindt de eindevaluatie plaats. Hierin bespreken we de behaalde resultaten en de eventuele nazorg. De rapportage van de eindevaluatie versturen we naar uw verwijzer.

VERWACHTINGEN

Kliniek Kop & Lijf biedt geneeskundige zorg op het gebied van revalidatie, re-integratie en psychische geneeskunde. U kunt rekenen op kwalitatief goede zorg en heldere communicatie. Wij leveren maatwerk, uw behandelplan is precies afgestemd op uw behoefte. Na een periode van 6 tot 12 weken zijn uw klachten verminderd of verdwenen. Indien herstel uitblijft, werken wij aan acceptatie en beheersbaarheid van uw klachten. Hiermee verbetert u de kwaliteit van uw leven zodat u weer kunt deelnemen aan de maatschappij.

Dat is wat u van ons mag verwachten. Maar wij verwachten ook wat van u. Het is een intensieve periode die uw volle inzet vereist. Het is belangrijk dat u op tijd bij uw afspraken verschijnt. Wij spreken u dus aan op uw eigen verantwoordelijkheid. Alleen als u uw eigen verantwoordelijkheid neemt, kunt u rekenen op een goed herstel.

KOSTEN

Een behandelplan bij Kliniek Kop & Lijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar brengt u alleen uw eigen risico in rekening, als u dat nog niet voor andere medische behandelingen hebt betaald.

Indien u een afspraak wilt annuleren dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. In dat geval zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Bij afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, behouden wij ons het recht een bedrag van € 75,- per afspraak in rekening te brengen.

Vergoeding van het behandelplan

Een akte van cessie is uw toestemming aan Kliniek Kop & Lijf om namens u de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening te brengen. Helaas worden die niet meer geaccepteerd door de meeste zorgverzekeraars.

In gevallen waar we niet direct met uw zorgverzekeraar de financiële afwikkeling kunnen regelen, ontvangt u zelf een factuur. Die kunt u digitaal of per omgaande post declareren bij uw zorgverzekeraar. Zij betalen aan u uit, met de bedoeling dat u dit bedrag direct en geheel aan ons doorbetaalt.