Kliniek Kop & Lijf

  • Neem contact op088 505 8100
  • Ons adresNijverheidswerf 22, Bussum
  • Openingstijden8:30 uur - 17:00 uur
Openingstijden8:30 uur - 17:00 uur

Medisch specialistische revalidatie

Kampt u met chronische pijnen? Het MSR revalidatie behandeltraject van Kliniek Kop & Lijf helpt u de pijn dragelijker te maken en uw functioneren te verbeteren. Samen met verschillende specialistische therapeuten gaat u aan de slag met klachten aan bijvoorbeeld uw nek, heup, bekken, rug, schouders, armen, nek of de gevolgen van een WAD (whiplash). Ook fibromyalgie, hoofdpijn en somatisch onvoldoende verklaarde klachten behandelen we met Medisch specialistische revalidatie. Wij kijken naar alle factoren die een rol spelen bij uw klachten. Niet alleen lichamelijk, maar ook gericht op uw gedrag. Hoe u omgaat met uw klachten en met uw lichaam en welke psychische factoren daarbij van belang zijn.

Medisch specialistische revalidatie bij Kliniek Kop & Lijf

Tijdens uw behandeltraject bij Kliniek Kop & lijf wordt u door een gespecialiseerd team behandeld en begeleid voor een zo optimaal mogelijk lichamelijk, geestelijk en gedragsmatig herstel. Ons team van onder andere revalidatieartsen, fysiotherapeuten, (GZ-)psychologen en psychomotorisch therapeuten staat klaar om u de beste zorg te bieden en u te ondersteunen tijdens uw revalidatie. Indien nodig, schakelen we aanvullende deskundigen in, zoals een maatschappelijk werkster of de psychiater.

Tarieven

Doordat het behandeltraject van MSR Revalidatie maatwerk is, is het helaas lastig om een duidelijk beeld te schetsen van de kosten. Bovendien wordt pijnrevalidatie vaak vergoed door uw zorgverzekeraar. Wilt u weten wat uw vergoeding is van uw zorgverzekeraar? Neem dan even contact met hun op voor meer informatie over de vergoedingen die zij bieden.

Vergoedingen medisch specialistische revalidatie

In principe wordt de revalidatiebehandeling vergoed vanuit de basiszorg en betaalt u niets, met uitzondering van uw eigen risico als u die nog niet (volledig) heeft betaald. Het eigen risico betaalt u altijd in de zorg, behalve voor uw huisarts. Aangezien wij niet rechtstreeks kunnen factureren bij uw zorgverzekeraar, sturen we onze nota naar u toe. U kunt deze nota declareren bij uw verzekeraar en u ontvangt uw vergoeding van hun op uw bankrekening. Neem bij vragen over uw te ontvangen vergoedingen altijd contact op met uw verzekeraar. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitbetalen van de nota. Als uw zorgverzekeraar minder dan 71% vergoedt voor niet-gecontracteerde zorg, betaalt u een eigen bijdrage, zijnde het resterende bedrag tot 71% van onze nota. Check dus vooraf goed uw polisvoorwaarden.

Indien u na uw gesprek met uw verzekeraar nog vragen over de vergoeding, dan mag u altijd onze afdeling centrale coördinatie zorg contacteren. Dit kan via 088 505 8100 en ccz@kk-l.nl.

Het starten van een medisch specialistische revalidatie traject

Wilt u een MSR Revalidatie-traject starten bij Kliniek Kop & Lijf? Dan heeft u een verwijsformulier nodig van een (bedrijf)arts of medisch specialist. Na de beoordeling door onze revalidatiearts starten we met de intake, gevolgd door het behandeltraject.

Over het algemeen hanteren we de volgende stappen:

Verwijsbrief

Om u te registreren hebben we een correcte verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist of bedrijfsarts

Multidisciplinaire intake

In principe krijgt u drie intake-afspraken, met een revalidatiefysiotherapeut, revalidatie-psycholoog en revalidatiearts.

Intern overleg

Na alle intakes bespreken we intern wat het beste behandelplan is om uw klachten te verminderen of te verhelpen.

Terugkoppeling

Uw zorgcoördinator neemt contact met u op om onze bevindingen te bespreken en het behandelplan uit te leggen.

Intakeverslag

We sturen het intakeverslag naar uw verwijzer of huisarts (en uw patiëntportaal), zodat iedereen volledig op de hoogte is.

Machtigingsaanvraag

Indien onze revalidatiebehandeling voor u de best passende zorg is, vragen wij een machtiging aan bij uw zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars hanteren het stepped-care principe. Dit betekent dat u eerst fysiotherapie/oefentherapie en psychische of gedragsmatige begeleiding moet hebben gehad.

Start MSR Pijnrevalidatie

Als we akkoord krijgen van uw zorgverzekeraar, kunnen we 6 weken na de laatste afspraak van de intake starten met het behandeltraject. Dit vanwege NZa-regels. Per situatie kijken of we of we deze wachttijd kunnen overbruggen met voorbereidende behandelingen.

N.B. Als uw zorgverzekeraar een machtiging heeft afgegeven voor revalidatiebehandeling, dan is het mogelijk dat u de komende 2 à 3 jaar niet meer in aanmerking komt voor een revalidatiebehandeling. Dit is afhankelijk van het beleid van uw zorgverzekeraar.

Wat mag u van ons verwachten

Wij kijken samen met u wat u nodig heeft om uw doelen te behalen. Revalidatie-fysiotherapie, gedragsmatige of psychologische begeleiding en consulten bij de revalidatiearts zijn vaste onderdelen. Uw behandelteam heeft regelmatig gezamenlijk overleg over uw voortgang. Uw zorgcoördinator is uw eerste aanspreekpunt.

Wij gaan ervan uit dat u gedurende 4 maanden aaneengesloten beschikbaar bent voor de behandeling. Tijdens uw behandeltraject komt u 2 tot 4 keer per week naar ons centrum, meestal 1 tot 3 uur per keer. De afspraken plannen we uiteraard in overleg met u in.

Uw beschikbaarheid hangt bijvoorbeeld af van werkdagen, studies of opleidingen, geplande vakanties, ramadan-periode, geplande operaties, mantelzorgtaken en dergelijke. En van uw reistijd en uw belastbaarheid. Een korte vakantie van maximaal 2 weken is over het algemeen geen probleem.

Arbeidsrevalidatie

Kliniek Kop & Lijf biedt ook arbeidsrevalidatie aan. Hier is het optimaliseren van het arbeidsvermogen het hoofddoel van het behandeltraject.

Veelgestelde vragen over medisch specialistische revalidatie

Wat is medisch specialistische revalidatie?

MSR Revalidatie staat voor Medisch Specialistische Revalidatie en is bedoeld voor volwassenen die last hebben van chronische pijn(en). Dit behandeltraject helpt om uw herstel op verschillende factoren te bevorderen, namelijk:

  • Fysiek
  • Uw gedrag
  • Het stress- en herstelsysteem
  • Mentale en emotionele factoren
  • Uw waarden

Wat is het doel van medisch specialistische revalidatie?

Het doel van dit behandeltraject is om uw functioneren in uw dagelijks leven te verbeteren. Hierbij richten we ons op het dragelijk maken van dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn. Het verminderen van pijn is niet het hoofddoel, maar in de praktijk zien we vaak dat pijnklachten afnemen door de revalidatie. Dit verschilt echter per persoon.

Kom ik volledig van mijn chronische pijn af?

MSR Revalidatie helpt de chronische pijn(en) dragelijker te maken en zo comfortabel mogelijk te leven. We werken aan oplossingen. Niet aan symptoombestrijding of directe pijnbestrijding. In de praktijk zien we overigens vaak wel een afname van de pijnklachten.

Is er een wachtlijst voor medisch specialistische revalidatie bij Kliniek Kop & Lijf?

Bij Kliniek Kop & Lijf kunt u binnen 14 dagen terecht voor een intakegesprek.

Hoelang duurt een medisch specialistische revalidatie traject?

Een Medisch Specialistische Revalidatieprogramma duurt 3 tot 4 maanden. U krijgt gemiddeld 2 tot 4 keer in de week een behandeling van 1-3 uur per afspraak.

Contact opnemen met Kliniek Kop & Lijf

Heeft u vragen over Medisch Specialistische Revalidatie of over het behandeltraject bij Kliniek Kop & Lijf? Neem dan via een van onderstaande buttons contact met ons op. We staan u graag te woord.

088 505 8100 info@kk-l.nl