Kliniek Kop & Lijf

 • Neem contact op088 505 8100
 • Ons adresNijverheidswerf 22, Bussum
 • Openingstijden8:30 uur - 17:00 uur
Openingstijden8:30 uur - 17:00 uur

Over ons

Kliniek Kop & Lijf staat voor u klaar!

Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden, en hier wordt steeds meer aandacht aan gegeven. In de gezondheidszorg zijn er nog veel mogelijkheden om hier beter op in te spelen. Bij veel mensen is er juist meer aan de hand en spelen er verschillende problemen tegelijkertijd. Als die niet in samenhang worden bekeken en behandeld, betekent dit vaak dat aan het einde van de behandeling het probleem nog steeds niet is opgelost, met als gevolg langdurige opeenvolgende behandelingen zonder het gewenste resultaat. Bij Kliniek Kop & Lijf hebben ze hier een oplossing voor gevonden.

In Nederland was de psychiatrie en somatische zorg lange tijd erg gescheiden. Tot op de dag van vandaag zijn er nog niet veel zorgverleners die daadwerkelijk een multidisciplinair zorgteam aanbieden aan patiënten. De oprichter, Lauk Slabbers is daarentegen altijd een voorstander geweest van de combinatie van deze twee elementen. Hij gelooft erin dat patiënten vaak niet last hebben van enkel een geestelijk probleem of een lichamelijk probleem. Daarom heeft hij Kliniek Kop en Lijf opgericht waar de aanpak van psychiatrie en revalidatie gekoppeld wordt.

Hoewel de Nederlandse zorgverzekeraars niet goed genoeg zijn ingesteld op deze manier van zorg verlenen, blijft Lauk Slabbers zich hiervoor inspannen. “Ik ben ervan overtuigd dat het voor de patiënt beter is. Aan de hand van wetenschappelijke onderbouwing en patiënten die wij met succes hebben geholpen, kan dat ook worden aangetoond.”  Meer informatie over de oprichting van Kliniek Kop & Lijf, treft u aan via de volgende link: https://ondernemerstijd.nl/lauk-slabbers/

MISSIE & VISIE

Onze visie

Kliniek Kop & Lijf is ervan overtuigd dat mensen met langdurige lichamelijke en psychische klachten het beste behandeld kunnen worden door een nauwe samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

In deze multidisciplinaire aanpak kijken wij naar zowel de lichamelijke als de psychische kant van de klachten. Een effectieve methode die ervoor zorgt dat u vertrouwen krijgt in herstel en weer kan deelnemen aan de maatschappij.

Onze missie

Kliniek Kop & Lijf levert verantwoorde zorg op het gebied van psychische geneeskunde, re-integratie en revalidatie. Deze zorg bieden wij aan mensen met langdurige lichamelijke en psychische klachten. Onder aansturing van een zorgcoördinator werken verschillende zorgverleners samen om de juiste zorg op maat te leveren. Hiermee verbetert u de kwaliteit van uw leven zodat u weer kunt deelnemen aan de maatschappij.

MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Multidisciplinaire zorg houdt in dat onze verschillende zorgverleners nauw samen werken aan uw herstel. Kliniek Kop & Lijf werkt samen met de volgende zorgverleners:

 • Psychiaters
 • (GZ-) Psychologen
 • Psychomotorisch therapeuten
 • Psychotherapeuten
 • Beeldend therapeuten
 • Voedingsdeskundigen
 • Fysiotherapeuten
 • Maatschappelijk werkers
 • Manueel therapeuten
 • Medische trainers

PARTNERS VAN KLINIEK KOP & LIJF

Wij zijn in juni 2022 een intensieve samenwerking aangegaan met de ‘TopzorgGroep’. Dit is een netwerk van multidisciplinaire praktijken in Nederland.

De TopzorgGroep werkt nauw samen met Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland voor wat betreft producten als:

 • Medisch Specialistische Revalidatiegeneeskunde o.l.v. de revalidatiearts
 • Hartrevalidatie o.l.v. de cardioloog
 • Longrevalidatie o.l.v. de longarts

Verder zijn ze actief op gebied van lifestyle, UWV/WMO- letselschade en arbeidsrevalidatie trajecten.

De TopzorgGroep levert multidisciplinaire paramedische zorg zoals (alle gespecialiseerde) fysiotherapie, Manuele therapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek, maatschappelijk werk en psychologie in een toenemend aantal locaties in Nederland.

De Topzorggroep is aangesloten bij het kwaliteitscertificaat ‘Stichting Keurmerk Fysiotherapie’. Daarnaast zijn ze voor al hun producten Multi-site gecertificeerd door middels van het HKZ kwaliteitscertificaat.

Zie ook: www.topzorggroep.nl en www.srnrevalidatie.nl

De geplande samenvoeging zal bijdragen aan de continuïteit, kwalitatieve groei, innovatiekracht en toekomstbestendigheid van zowel de TopzorgGroep als Kliniek Kop & Lijf.

Hiermee verstevigen wij samen de kwaliteit, de (kosten-) effectiviteit en duurzaamheid van onze zorgverlening en ontstaan er nieuwe behandelmogelijkheden voor de patiënten in Nederland.

CLIËNTENRAAD

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat in elke instelling in de gezondheidszorg de belangenbehartiging van cliënten vorm moet krijgen door een onafhankelijke cliëntenraad.

De cliëntenraad van Kliniek Kop & Lijf behartigt de belangen van u als cliënt richting de Raad van Bestuur. Concreet betekent dit dat de cliëntenraad beoordeelt of de keuzes die de kliniek maakt bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg.

Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, heeft de raad een aantal rechten. Zo moet de zorginstelling de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling. Ook mag de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd de directie adviseren. De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. De raad mag ten minste één persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht. De cliëntenraad bestaat uit 5 (oud-)patiënten.

Op dit moment zijn wij op zoek naar (oud-)patiënten, naasten en familie om de cliëntenraad te versterken. Hebt u interesse om deel te maken van ons cliëntenraad kunt u contact opnemen met ons door een mail te sturen naar info@kk-l.nl.

KLACHTENCOMMISSIE

De patiënt staat centraal bij Kliniek Kop & Lijf. U kunt rekenen op kwalitatief goede zorg en heldere communicatie. Mocht er toch iets zijn in onze werkwijze waar u niet tevreden over bent, bespreek dit dan eerst, als mogelijk, met de betreffende behandelaar of zorgcoördinator. Het kan zijn dat u er niet uitkomt of is het moeilijk om direct met de betrokkene te bespreken. U kunt uw klacht ook via andere wegen bekend maken. Wilt u uw klacht direct melden aan de klachtenfunctionaris dan kan dat per mail naar d.kostoula@kk-l.nl. Binnen 7 dagen krijgt u een reactie en de verdere afwikkeling van uw klacht.

Onze klachtenregeling vindt u hier. Komen wij samen niet uit, dan wordt de Geschillencommissie Zorg Algemeen ingeschakeld waarbij wij zijn aangesloten.

KWALITEITSSTATUUT

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige GGZ verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Kliniek Kop & Lijf beschikt over een, door het Zorginstituut Nederland goedgekeurd, kwaliteitsstatuut. Het stelt de patiënt in staat een weloverwogen keuze te maken en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling en draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd.