• phone 088-50 58 100
 • print 035-698 0363
 • mail_outline info@kk-l.nl

COVID-19 maatregelen

Zorg op polikliniek en ambulante zorg verder uitgebreid

Beste Patiënten en Deelnemers, 

Langzaam gaat Fysio Bussum, gevestigd samen met Kliniek Kop & Lijf, het hervatten van de somatische zorg voorbereiden en inzetten. Dit op advies van het KNGF en met in achtneming van de bestaande regels vanuit het RIVM. In overeenstemming met de fysiotherapeuten en de Medisch Trainer hieronder hoe wij dit gaan inrichten.

Zalen: 

 • Wij houden afstand; max 10 mensen met in achtneming van de 1.5 meter en per patiënt 20m²
 • De aanwezig medewerker houdt dit in de gaten en stuurt patiënten indien nodig hierop aan 
 • Tussen patiënten een apparaat vrij houden
 • Patiënten eigen handdoek meenemen
 • Patiënten zelf schoonmaakdoekjes gebruiken voor en na elk gebruik
 • Thuis omkleden, kleedkamer deuren open om hier uw schoenen te wisselen 

Behandelkamer: 

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
 • De hoeveelheid patiënten in de wachtruimten wordt door de centrum medewerkers in de gaten gehouden om de 1,5 meter te blijven waarborgen 
 • Elke patiënt schone handschoenen 
 • Therapeuten zullen mondkapjes gebruiken 
 • Patiënt neemt een eigen eenpersoons laken mee 
 • Contact plekken desinfecteren   

Patiënten: 

 • Uitnodiging voor behandeling door behandelaar 
 • Behandeling: kort, tijdscontingent, frequent is beter dan lang 
 • Behandelen met handschoenen aan, 
 • Screening/intake: Face to Face om de juiste diagnose en behandelplan vast te stellen, hierna wellicht digitale voortzetting van behandeling 
 • Behandeling digitaal en waar mogelijk face to face

Wij zullen u aanspreken op ongewenst gedrag. 

 


Beste cliënten van Kliniek Kop & Lijf,


Het coronavirus heeft momenteel grote impact op het maatschappelijk leven in Nederland. Bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak, ook bij Kliniek Kop & Lijf.


Wij van Kliniek Kop & Lijf zullen onverminderd onze zorg aan u blijven geven. Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen, gelden komende drie weken de volgende maatregelen:

 • Groepen zullen bestaan uit maximaal 5 personen. Bij deelname < 3 personen wordt de betreffende groep gecanceld. Iedereen zal schoonmaakdoekjes moeten gebruiken. Wij zijn geen sportclub. Wij zijn verantwoordelijk om de belastbaarheid, dus de weerstand, te optimaliseren. 

 • Individuele behandelingen vinden in overleg met de cliënt plaats op KKL, of middels telefonisch consult / video sessie. U kunt dus eventueel gewoon thuis blijven tijdens uw behandeling.
  Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij uw behandelaar!

 • Wij verzoeken u om bij binnenkomst uw handen met een doekje te desinfecteren.

 • Houdt minimaal een armlengte afstand tot anderen

 • Nies of hoest in uw elleboog, snuit uw neus in een papieren zakdoekje

 • Graag aandacht voor het volgende:
  Bij verkoudheid, koorts, hoesten en/of niezen verzoeken wij u dringend om NIET naar de kliniek te komen, maar om contact op te nemen met uw behandelaar.


Kliniek Kop & Lijf staat ook nu voor u klaar!

PERSBERICHT

Bussum, 7 maart 2017

UITZENDING SBS6 SAMEN STERK 18 & 19 FEB 2017

‘Behandelen van lichaam én geest is nodig voor effectief herstel’

Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden, en hier wordt steeds meer aandacht aan gegeven. In de gezondheidszorg zijn er nog veel mogelijkheden om hier beter op in te spelen.

Bij veel mensen is er juist meer aan de hand en spelen er verschillende problemen tegelijkertijd.

Als die niet in samenhang worden bekeken en behandeld, betekent dit vaak dat aan het einde van de behandeling het probleem nog steeds niet is opgelost, met als gevolg langdurige opeenvolgende behandelingen zonder het gewenste resultaat.

Bij Kliniek Kop & Lijf hebben ze hier een oplossing voor gevonden.

MISSIE & VISIE

Onze visie

Kliniek Kop & Lijf is ervan overtuigd dat mensen met langdurige lichamelijke en psychische klachten het beste behandeld kunnen worden door een nauwe samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

In deze multidisciplinaire aanpak kijken wij naar zowel de lichamelijke als de psychische kant van de klachten. Een effectieve methode die ervoor zorgt dat u vertrouwen krijgt in herstel en weer kan deelnemen aan de maatschappij.

Onze missie

Kliniek Kop & Lijf levert verantwoorde zorg op het gebied van psychische geneeskunde, re-integratie en revalidatie. Deze zorg bieden wij aan mensen met langdurige lichamelijke en psychische klachten. Onder aansturing van een zorgcoördinator werken verschillende zorgverleners samen om de juiste zorg op maat te leveren. Hiermee verbetert u de kwaliteit van uw leven zodat u weer kunt deelnemen aan de maatschappij.

MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Multidisciplinaire zorg houdt in dat onze verschillende zorgverleners nauw samen werken aan uw herstel. Kliniek Kop & Lijf werkt samen met de volgende zorgverleners:

 • Psychiaters
 • (GZ-) Psychologen
 • Psychomotorisch therapeuten
 • Psychotherapeuten
 • Beeldend therapeuten
 • Voedingsdeskundigen
 • Fysiotherapeuten
 • Maatschappelijk werkers
 • Manueel therapeuten

WERKEN BIJ KLINIEK KOP & LIJF

Kliniek Kop & Lijf komt altijd graag in contact met mensen die onze visie ondersteunen. Ben je er ook van overtuigd dat mensen met langdurige psychische en lichamelijke stoornissen het beste behandeld kunnen worden door een multidisciplinaire aanpak? Dan zorgen we er samen voor dat onze patiënten weer vertrouwen krijgen in herstel en weer deel kunnen uitmaken van de maatschappij. 

Wij praten altijd graag met onderstaande behandelaars (minimaal 3 jaar ervaring):

 • Freelance psychiaters
 • Klinisch psychologen
 • (GZ)- psychologen
 • Psychomotorisch therapeuten
 • Diëtisten
 • Maatschappelijk werkers
 • Revalidatieartsen

We zoeken behandelaars die  meerdere dagdelen per week beschikbaar zijn om zich in te zetten voor onze kliniek. Voor huidige en nieuw op te zetten locaties door het hele land. Op basis van een overeenkomst als ZZP-er of in loondienst verband. 

HUIDIGE VACATURE

 • GZ-Psycholoog (voor meer informatie zie hier)
 • Psychomotorisch therapeut (20 uur per week verdeeld over drie / vier dagen)
 • Psycholoog (voor meer informatie zie hier)
 • Diëtist (4 tot 8 uur per week)
 • Manueel Therapeut (voor meer informatie zie hier)

Vaardigheden

 • Willen en kunnen samenwerken in een multidisciplinair team
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Willen meebouwen aan een organisatie in ontwikkeling
 • Pioniersgeest
 • Flexibel
 • Communicatief sterk
 • Administratief sterk

Nadere informatie en sollicitatie:

Personeelszaken
T: 088-5058 100
E: receptie@kk-l.nl 

 

CLIËNTENRAAD

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat in elke instelling in de gezondheidszorg de belangenbehartiging van cliënten vorm moet krijgen door een onafhankelijke cliëntenraad.

De cliëntenraad van Kliniek Kop & Lijf behartigt de belangen van u als cliënt richting de Raad van Bestuur. Concreet betekent dit dat de cliëntenraad beoordeelt of de keuzes die de kliniek maakt bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg.

Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, heeft de raad een aantal rechten. Zo moet de zorginstelling de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling. Ook mag de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd de directie adviseren. De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. De raad mag ten minste één persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht. De cliëntenraad bestaat uit 5 (oud-)patiënten.

Op dit moment zijn wij op zoek naar (oud-)patiënten, naasten en familie om de cliëntenraad te versterken. Hebt u interesse om deel te maken van ons cliëntenraad kunt u contact opnemen met ons door een mail te sturen naar info@kk-l.nl.

KLACHTENCOMMISSIE

De patiënt staat centraal bij Kliniek Kop & Lijf. U kunt rekenen op kwalitatief goede zorg en heldere communicatie. Mocht er toch iets zijn in onze werkwijze waar u niet tevreden over bent, bespreek dit dan eerst, als mogelijk, met de betreffende behandelaar of zorgcoördinator. Het kan zijn dat u er niet uitkomt of is het moeilijk om direct met de betrokkene te bespreken. U kunt uw klacht ook via andere wegen bekend maken. Wilt u uw klacht direct melden aan de klachtenfunctionaris dan kan dat per mail naar d.kostoula@kk-l.nl. Binnen 7 dagen krijgt u een reactie en de verdere afwikkeling van uw klacht.

Onze klachtenregeling vindt u hier. Komen wij samen niet uit, dan wordt de Geschillencommissie Zorg Algemeen ingeschakeld waarbij wij zijn aangesloten. 

KWALITEITSSTATUUT

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige GGZ verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Kliniek Kop & Lijf beschikt over een, door het Zorginstituut Nederland goedgekeurd, kwaliteitsstatuut. Het stelt de patiënt in staat een weloverwogen keuze te maken en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling en draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd.

 

© 2018 Kliniek Kop & Lijf ® All rights reserved.