Kliniek Kop & Lijf

 • Neem contact op088 505 8100
 • Ons adresNijverheidswerf 22, Bussum
 • Openingstijden8:30 uur - 17:00 uur
Openingstijden8:30 uur - 17:00 uur

Patiënten

HOE WERKT HET?

Kliniek Kop & Lijf is een multidisciplinaire geestelijke gezondheidszorg kliniek voor psychische geneeskunde, revalidatie en re-integratie zowel voor de Basis GGZ (BGGZ), de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) als voor de Medisch Specialistische Revalidatie (MSR, pijnrevalidatie) Wij bieden geneeskundige zorg op psychisch vlak met samenhangende lichamelijke klachten of stoornissen. Want bij Kliniek Kop & Lijf weten wij dat je lichaam en geest niet los van elkaar kunt zien. Uniek aan het concept van Kliniek Kop & Lijf is de intensieve samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij uw herstel betrokken zijn. Samen bepalen wij hoe wij uw klachten het beste kunnen behandelen, dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Wij werken met heldere doelstellingen zodat u weet waar u naartoe werkt. De afspraken met de betrokken zorgverleners vinden allemaal op dezelfde locatie plaats. De betrokken zorgverleners overleggen in het multidisciplinair overleg minimaal wekelijks over uw herstel. Na een periode van 6 tot 12 weken of 12 tot 24 weken zijn uw klachten verminderd of verdwenen. Indien herstel uitblijft, werken wij aan acceptatie en beheersbaarheid van uw klachten. Hiermee verbetert u de kwaliteit van uw leven zodat u weer kunt deelnemen aan de maatschappij.

BASIS GGZ

De Basis Generalistische Geestelijke Gezondheids Zorg (BGGZ; de eerste lijn) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang en klantgericht. Voor de BGGZ zijn er vier producten ontwikkeld: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Aan de hand van de zorgvraagzwaarte en de ernst van de problematiek komt de cliënt in aanmerking voor een van bovenstaande producten.

Tevens is hierin Fysiotherapie en Manuele Therapie mogelijk, deze worden afhankelijk van uw verzekering vergoed. Informeer goed naar uw vergoedingen bij u verzekering. Indien u niet aanvullend bent verzekerd gelden bijgaande tarieven voor eigen rekening.

Download tarieven 2023

GESPECIALISEERDE GGZ

De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ; de tweede lijn) biedt hulp bij ernstige, complexe of vaker terugkerende psychische aandoeningen, of als eerdere behandeling in de BGGZ niet voldoende is geweest. Kliniek Kop & Lijf behandeld SGGZ-patiënten met samenhangende somatische problematiek en klachten. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in depressie, angst, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) en verslavingen waaronder eetstoornissen en vermoeidheidsstoornissen. Kliniek Kop & Lijf gaat multidisciplinair te werk. Dat betekent dat u door meerdere behandelaren tijdens uw traject wordt gezien (psychotherapeuten, psychologen, GZ-psychologen, psychomotorische therapeuten, psychiater, klinisch psycholoog, beeldend therapeut, maatschappelijk werkende).

Kliniek Kop & Lijf biedt zowel BGGZ- als SGGZ-behandelingen en trajecten.
De behandelingen bij zowel BGGZ en SGGZ bij Kliniek Kop & Lijf zijn gericht naast herstel ook op zelf regie en acceptatie en beheersbaarheid van klachten om deelname aan de maatschappij weer mogelijk te maken.

MEDISCH SPECIALISTISCHE REVALIDATIE (MSR) en PIJNREVALIDATIE

De Medisch Specialistische Revalidatie en de pijnrevalidatie van Kliniek Kop & Lijf is bedoeld voor volwassenen met aanhoudende pijnklachten aan het bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld aan rug, bekken, heup, nek, schouder. Maar ook fibromyalgie, hoofdpijn, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde klachten), WAD (whiplash) en KANS (klachten arm nek schouder) vallen hieronder.

De Medisch Specialistische Revalidatie en Pijnrevalidatie heeft als doel uw functioneren in uw dagelijks leven te verbeteren, gericht op de activiteiten die voor u belangrijk zijn. U gaat werken aan uw herstelbevorderende factoren, zowel lichamelijk, gedragsmatig en geestelijk. Hierdoor neemt uw vertrouwen in uw mogelijkheden toe en leert u zelf de regie te houden over uw leven, ook als zich eventueel een terugval voordoet.

Het behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, (GZ-)psycholoog en psychomotorisch therapeut. Zonodig kunnen aanvullend andere deskundigen worden ingezet zoals bijvoorbeeld de maatschappelijk werkster, de psychiater, de psychotherapeut, de Medisch Trainer, de leefstijl coach, de beeldend therapeut, de ergotherapeut of anders..

Tijdens de intake gaan we op zoek naar factoren die u helpen bij uw herstel en bij het behalen van uw doelstellingen. Op basis van de intake beoordelen we welk programma voor u het best passend en mogelijk is. Dat kan onze pijnrevalidatie zijn, maar mogelijk zijn andere trajecten/behandelingen beter passend. Onze bevindingen koppelen we snel na de intake terug, zowel naar de verwijzer, uw huisarts en naar u.

Als u, op basis van onze intakebevindingen, in aanmerking komt voor onze Medisch Specialistische Revalidatie en Pijnrevalidatie, hebben wij toestemming nodig van uw zorgverzekeraar om te mogen starten. Ons Medisch Specialistische Revalidatie en Pijnrevalidatieprogramma duurt veelal 3 à 4 maanden, waarbij u gemiddeld 3-4x/week komt, 1-3 uur per keer.

Meer informatie over onze Medisch Specialistische Revalidatie en Pijnrevalidatie leest u op onze digitale folder. Klik hier voor meer informatie.

Is er sprake van beperkingen op het werk of arbeidsverzuim? Kijk dan naar onze B2B-site en lees meer over onze arbeidsrevalidatie en re-integratie. Uit onderzoek blijkt dat de toevoeging van arbeidsmodules aan een regulier revalidatietraject effectief en doelmatig is voor re-integratie. Door toevoeging van een werkmodule is de kans groter op toename van arbeidsparticipatie na 6 maanden follow-up (bron: Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde).

KLACHTEN

 • Dwanghandelingen en fobieën
 • Angsten, schuldgevoelens, depressiviteit, gevoelens van eenzaamheid en piekeren
 • Emotionele problemen zoals snel boos zijn, veel huilen, somber of angstig voelen, gespannen zijn, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 • Sociale problemen zoals erg teruggetrokken zijn, gepest worden, moeilijk vrienden kunnen maken/houden
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaringen is gevonden (bijv. hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, vermoeidheid of benauwdheid)
 • Seksuele problemen
 • Problemen in het omgaan met chronische pijn
 • Gecompliceerde rouwverwerking
 • Problemen na een traumatische gebeurtenis
 • Hyperventilatie en slaapproblemen
 • Ook ouder worden kan gepaard gaan met diverse psychische klachten en vraagt een aanpak door psychologen met kennis over de gevolgen van veroudering.

BELOFTE

Kliniek Kop & Lijf biedt gespecialiseerde GGZ. Na een periode van 6 tot 24 weken zijn uw klachten verminderd of verdwenen. Indien herstel uitblijft, werken wij aan acceptatie en beheersbaarheid van uw klachten. Hiermee verbetert u de kwaliteit van uw leven zodat u weer kunt deelnemen aan de maatschappij. Uw behandelplan wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Uw zorgverzekeraar brengt u alleen uw eigen risico in rekening, als u dat nog niet voor andere medische behandelingen hebt betaald.
Let op! Een aantal zorgverzekeringen bieden internet- of budgetpolissen aan. Wie een goedkope internet- of budgetpolis heeft, krijgt niet alle zorg in elke kliniek of ziekenhuis volledig vergoed.

Bent u verzekerd bij Amersfoorste of Ditzo? Neem dan contact met ons op voor een afwijkende aanmeldingsprocedure.

EXCLUSIECRITERIA

Niet iedereen is geschikt voor een behandeling bij Kliniek Kop & Lijf. De volgende gevallen kunnen bij Kliniek Kop & Lijf niet behandeld worden:

 • structurele afwijkingen
 • tumor, kahler, discitis
 • kanaalstenose met caudasyndroom of neurogene claudicatio H.N.P. met snelle progressieve radiculaire uitval
 • ernstige systeemziekten
 • motivatieproblematiek ten aanzien van het Kliniek Kop & Lijf programma
 • (start) gaf score onder de 40 of boven de 70 punten
 • IQ < 80 (grens wordt op casusniveau geëvalueerd)
 • schizofrenie of schizofreniforme stoornissen
 • autismespectrumstoornissen
 • zware persoonlijkheidsstoornissen
 • eetstoornissen
 • organisch cerebrale aandoening
 • zware verslavingen ( aan middelen)
 • acute crisis situatie
 • noodzaak tot 24 uurs zorg
 • onvoldoende beheersing Nederlandse taal
 • geen ziektekostenverzekering
 • geen verwijzing
 • geen woon- of verblijfplaats

VERWIJZING & VERZEKERING

Voor een behandelplan van Kliniek Kop & Lijf hebt u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of arbo- of verzekeringsarts nodig. Vaak heeft uw arts een eigen formulier. Hij of zij kan ook het verwijsformulier van Kliniek Kop & Lijf gebruiken. Als uw arts nog niet bekend is met Kliniek Kop & Lijf vertellen wij graag meer over onze werkwijze. Uw arts kan altijd contact met ons opnemen.

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering na verwijzing van uw huisarts.

Uw huisarts kan direct naar ons verwijzen via Zorgdomein.

Een aannamestop geldt voor alle polissen van zorgverzekeraars ZieZo, Zilveren Kruis, DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid.

Bij een budgetpolis wordt er slechts 50 tot 64% vergoed van de behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Wij kunnen helaas geen volwaardige behandeling bieden aan cliënten met deze polissen en vragen wij voor deze polissen een eigen bijdrage.

Heeft u een budgetpolis of een naturapolis met een lage vergoeding, dan dient u gedeeltelijk zelf te betalen, naast het eigen risico.

Meer informatie over welke deze polissen zijn en de kosten kunt u hier vinden.

Kliniek Kop & Lijf heeft voor 2023 een contract met EUCARE.

Wachttijd

Op dit moment zijn de actuele wachttijden voor:

Specialistische GGZ: 3 weken

Basis  GGZ: 4 weken

Medisch specialistische revalidatie: 3 weken

ERVARING

Patiënt Bram had al lang last van lichamelijke en psychische klachten. Het behandelplan van Kliniek Kop & Lijf zorgde ervoor dat hij weer positief in het leven staat.

Met rugklachten en depressieve klachten werd Bram door zijn bedrijfsarts verwezen naar Kliniek Kop & Lijf. De rugklachten waren ontstaan door overbelasting op de werkvloer. Frustratie daarover richting zijn (voormalig) werkgever was een grote belemmerende factor bij het herstel. Een eerder re-integratietraject leidde hierdoor niet tot het gewenste resultaat. Zijn rugklachten hadden een duidelijke oorzaak: een hernia op twee niveaus. Bram had inmiddels geen vertrouwen meer in zijn herstel. Het gebrek aan vertrouwen belemmerde hem ernstig in het dagelijkse leven. Hij had geen goed dagritme en ’s nachts sliep hij slecht. Hij was er van overtuigd dat hij door zijn lichamelijke beperkingen niet meer in staat was om werkzaamheden van welke aard dan ook uit te voeren.

Beweging en gesprekken

Het behandelplan van Kliniek Kop & Lijf was er in eerste instantie op gericht om het vertrouwen van Bram te winnen en hem een beter ziekte inzicht te laten krijgen. Zijn weekritme werd besproken en lichte activiteiten zijn opgepakt om hem weer geleidelijk te activeren. In de gesprekken bij de psycholoog kon hij zijn frustratie uiten en kanaliseren. Uiteindelijk hebben wij zijn lichamelijke belastbaarheid verhoogd met een actief programma. Kon Bram eerst nog geen 5 minuten fietsen zonder lichamelijke klachten, later kon hij anderhalf uur training aan met intensieve cardio, oefening met eigen lichaamsgewicht maar ook met halters en intensieve oefenvormen, zoals 5 minuten stoten op de stootkussens.

Positiever in het leven

In overleg met eerst zijn bedrijfsarts en later de verzekeringsarts van het UWV heeft Kliniek Kop & Lijf gewerkt aan een terugkeer in de maatschappij. Bram was erg gemotiveerd om rij-instructeur te worden. Het UWV erkende deze motivatie en heeft hem gesteund om een opleiding hiervoor te volgen met uitzicht op een baan.

Inmiddels heeft hij het eerste gedeelte van de opleiding met goed gevolg afgerond en staat hij vele malen positiever in het leven dan voor aanvang van het behandelplan.

René werd naar Kliniek Kop & Lijf verwezen met vermoeidheidsklachten, rugklachten en vage pijnen. Hij heeft een grote groei ervaren en is gemotiveerd om weer aan het werk te gaan.

Het behandelplan van René was erop gericht om zich bewust te worden van lichamelijke en psychische processen en daar beter mee om te kunnen gaan. Door het regelmatige contact bouwde hij een vertrouwensband op met de zorgverleners. René  kreeg voldoende ruimte om aan zichzelf te werken en haalde daar veel voldoening uit. Het gaat inmiddels een stuk beter. Hij heeft een grote groei ervaren en ontwikkelt zich nog steeds verder. De regelmaat die het behandelplan hem bracht, motiveert nu om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. “Ik zou Kliniek Kop & Lijf zeker aanraden aan mensen die niet weten waar ze verbetering in hun herstel kunnen vinden. Het is moeilijk om zonder hulp te veranderen. Kliniek Kop & Lijf biedt veel steun, mede door de constante intensiteit”, aldus René.