Kliniek Kop & Lijf

  • Neem contact op088 505 8100
  • Ons adresNijverheidswerf 22, Bussum
  • Openingstijden8:30 uur - 17:00 uur
Openingstijden8:30 uur - 17:00 uur

SGGZ

Bij Kliniek Kop & Lijf: uw Gespecialiseerde GGZ in Bussum en omgeving

Specialistische GGZ biedt hulp bij ernstige, complexe of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Ook als eerdere behandeling in de Basis GGZ niet voldoende is geweest, kan SGGZ uitkomst bieden. Kliniek Kop & Lijf behandelt SGGZ-patiënten met samenhangende somatische problematiek en klachten.

Specialistische GGZ bij Kliniek Kop & Lijf

Bij Kliniek Kop & Lijf gaan we multidisciplinair te werk. Dat betekent dat u tijdens uw traject door meerdere behandelaren wordt gezien, waaronder psychotherapeuten, psychologen, GZ-psychologen, psychomotorische therapeuten, een psychiater, klinisch psycholoog, beeldend therapeut en/of een maatschappelijk werker.

Tarieven SGGZ

Voor het SGGZ-traject betaalt u in de meeste gevallen uitsluitend uw eigen risico. De rest van de behandelingen wordt doorgaans vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering.

Vergoeding SGGZ

Vaak wordt Specialistische GGZ vergoed vanuit uw basis zorgverzekering. Dit verschilt mogelijk per aanbieder, evenals de dekking/uitkering. Soms heeft u voor een volledige vergoeding een aanvullende verzekering nodig. Voor de volledige voorwaarden of vergoedingen kunt u het beste uw polis of zorgverzekeraar raadplegen.

Klachten waar Gespecialiseerde GGZ bij kan helpen

De Specialistische GGZ van Kliniek Kop & Lijf helpt onder andere bij de onderstaande klachten:

  • Terugkerende depressie
  • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
  • Angst
  • Vermoeidheidsstoornissen

Zorgprogramma’s voor specialistische GGZ

Zorgprogramma

Duur De duur van onze trajecten bestaat uit een behandeling van:

6 weken intensief
6 weken extensief (12 weken)
12 weken intensief
12 weken extensief (24 weken)

Behandelaars Multidisciplinaire zorg door psychotherapeut, psycholoog, psychomotorisch therapeut, beeldend therapeut en maatschappelijk werker,

Verloop van het behandeltraject

Afhankelijk van uw behandeltraject streven we naar een verloop zoals is weergegeven in onderstaande schema.

Weken 1-2

In de eerste weken gaan we tijdens de intakeprocedure het gesprek aan met uw regiebehandelaar, de psycholoog en de fysiotherapeut. Tevens voeren we gesprekken met de psychomotorisch therapeut en de manueel therapeut. We brengen in kaart wat we voor u kunnen betekenen. Daarbij kijken we naar uw lichamelijke en psychische welzijn en naar uw doelstellingen. Dit is ook het moment voor u om te laten weten of u een goed gevoel heeft bij onze kliniek en zorgverleners.

De volgende zaken zijn essentieel bij een juiste verwerking van uw gegevens: uw identiteitsbewijs, het verwijsformulier van uw arts en uw verzekeringspas.

Week 3

Op basis van alle gesprekken in de eerste weken stellen alle betrokken zorgverleners uw behandelplan vast. Uw, alsmede onze, doelstellingen zijn hierin duidelijk geformuleerd. Zo weet u vanaf de start van uw SGGZ-traject waar u naartoe werkt.

Uw zorgcoördinator stemt het behandelplan met u af en zal gedurende het traject uw begeleider zijn. In week 3 weet u wie uw behandelaars zijn en plannen we de afspraken in. De intake-rapportage wordt tevens verstuurd naar uw verwijzer.

Weken 4-11

De afspraken met uw zorgverleners vinden allemaal op dezelfde locatie plaats. Om een goed verloop van uw behandeltraject te garanderen, overleggen al uw zorgverleners tweewekelijks met elkaar. Zo kunnen we uw traject op tijd en waar nodig bijschaven om de doelen te behalen.

Halverwege het behandelplan vindt er een tussentijdse evaluatie plaats. Samen kijken we naar de geformuleerde doelstellingen en in hoeverre ze behaald zijn. Dit leggen we uiteraard vast in uw dossier. Ook horen we in deze fase graag uw ervaringen. Dat is waardevolle informatie die ons helpt de dienstverlening te verbeteren. De rapportage van de tussentijdse evaluatie versturen we naar uw verwijzer.

Week 12

Na een periode van 6 tot 12 weken zijn uw klachten verminderd, verdwenen of is er gewerkt aan acceptatie en beheersbaarheid van uw klachten. Ter afsluiting van uw behandelplan vindt de eindevaluatie plaats. Hierin bespreken we de behaalde resultaten en de eventuele nazorg. De rapportage van de eindevaluatie versturen we naar uw verwijzer.

 

Wat mag u verwachten van een SGGZ-traject bij Kliniek Kop & Lijf?

Als gerespecteerde kliniek voor onder andere Specialistische GGZ bieden we geneeskundige zorg op het gebied van revalidatie, re-integratie en psychische geneeskunde. U kunt rekenen op kwalitatief goede zorg en heldere communicatie.

Onze dienstverlening is volledig gebaseerd op maatwerk. Uw behandelplan is namelijk 100% afgestemd op uw persoonlijke behoeften, doelstellingen en klachten.

Na uw SGGZ-traject mag u verwachten dat uw klachten zijn verminderd of verdwenen. Wanneer herstel uitblijft, werken we samen met u aan de acceptatie en beheersbaarheid van uw klachten. Op die manier verbetert u de kwaliteit van leven en kunt u weer deelnemen aan de maatschappij.

Dat is wat u van ons mag verwachten, maar we verwachten ook wat van u. Het is een intensieve periode die uw volle inzet vereist. Het is belangrijk dat u op tijd bij uw afspraken verschijnt en moeite steekt in uw herstel. Alleen zo doorlopen we een voorspoedig traject.

Veelgestelde vragen over de SGGZ

Wat is SGGZ?

SGGZ is de afkorting voor Specialistische GGZ of Gespecialiseerde GGZ. De SGGZ focust zich op ernstige, complexe of vaker terugkerende psychische aandoeningen waarbij een langer en intensiever behandeltraject dan bij de Basis GGZ nodig is.

Wat is een SGGZ-traject?

Een SGGZ-traject is de benaming van het behandeltraject voor de Specialistische GGZ. Dit traject duurt 6 tot 12 weken (met uitloop naar 24 weken), waarna we samen de resultaten en eventuele nazorg bespreken.

Hoelang duurt een SGGZ-traject?

Doorgaans duurt een SGGZ-traject 6 tot 12 weken, met een uitloopmogelijkheid tot 24 weken.

Wordt een SGGZ-traject voor mij vergoed?

Gewoonlijk wordt een Specialistisch GGZ-traject vergoed vanuit de basisverzekering. Mogelijk heeft u hier echter een aanvullende verzekering voor nodig. Het is altijd verstandig om uw polis te bekijken en bij vragen contact op te nemen met uw verzekeraar. Wanneer uw behandeling wordt vergoed, dan gebeurt dit vanuit de basisverzekering na verwijzing van uw huisarts. U betaalt hierbij nog wel uw eigen risico.

Een aannamestop geldt voor alle polissen van zorgverzekeraars ZieZo, Zilveren Kruis, DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid.

Bij een budgetpolis wordt er slechts 50 tot 70% vergoed van de behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Wij kunnen helaas geen volwaardige behandeling bieden aan cliënten met deze polissen en vragen wij voor deze polissen een eigen bijdrage.

Heeft u een budgetpolis die minder dan 71% vergoedt, dan dient u afhankelijk van uw basispolis deels naast het eigen risico zelf te betalen.

Kliniek Kop & Lijf heeft voor 2024 een contract met EUCARE.

Wat is de ambulante specialistische GGZ ?

Met ambulante zorg krijgt u als patiënt ook begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige in het SGGZ-traject.

Wat is het verschil tussen de BGGZ, SGGZ en MSR?

Bij de Basis GGZ duren de behandelingen over het algemeen wat korter en wordt u door een psycholoog behandeld. De SGGZ en MSR Revalidatie zijn intensievere trajecten waarbij u wordt behandeld door een multidisciplinair team (meerdere specialistische zorgverleners). Bovendien is het traject van de SGGZ en MSR Revalidatie op zowel mentaal als fysiek vlak. Bij MSR Revalidatie ligt de nadruk nog net iets meer op het fysieke deel van uw klachten en bij de SGGZ focus de behandeling zich meer op het mentale gedeelte.

Wat kost een behandeltraject bij jullie?

Aangezien ieder behandeltraject maatwerk is en volledig wordt afgestemd op uw klachten, doelen en wensen, kunnen we vooraf geen duidelijke tarieven benoemen. Bovendien hangen de kosten samen met een eventuele vergoeding van uw verzekeraar. Wilt u een duidelijke inschatting van de kosten, dan bent u van harte welkom om op afspraak langs te komen voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Hoe kan ik een afspraak maken voor de intakes?

Voor een behandelplan van Kliniek Kop & Lijf heeft u in eerste instantie een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of arbo- of verzekeringsarts nodig. Deze kan uw huisarts, bedrijfsarts of arbo- of verzekeringsarts via het ZorgDomein of via een eigen formulier opsturen. Als uw arts nog niet bekend is met Kliniek Kop & Lijf vertellen wij graag meer over onze werkwijze. Uw arts mag altijd contact met ons opnemen. Zodra uw verwijzing binnen is, zullen wij u informeren wanneer uw eerste afspraak plaats kan vinden

Wat is de huidige wachttijd?

Normaal gesproken kunt u binnen enkele dagen tot enkele weken terecht voor de start van uw behandeltraject. Dit is afhankelijk van de drukte en bezetting van onze kliniek in Bussum. Bekijk onze huidige wachttijd voor een accuraat antwoord.

Ik heb een verwijzing, is hij door jullie ontvangen?

Wij streven ernaar om z.s.m. dit aan u door te geven. Indien het ons telefonisch niet lukt, doen wij dit via de mail.

Let wel op: in sommige gevallen kan onze e-mail in uw spambox terechtkomen

Contact opnemen met onze kliniek in Bussum

Zijn uw klachten dusdanig dat u hulp wilt inschakelen van een gespecialiseerde kliniek? Bel of mail ons via onderstaande buttons voor meer informatie over een behandelplan. Samen gaan we in gesprek over het beste traject voor uw behandeling.

088 505 8100 info@kk-l.nl