Kliniek Kop & Lijf

 • Neem contact op088 505 8100
 • Ons adresNijverheidswerf 22, Bussum
 • Openingstijden8:30 uur -12:30 uur
Openingstijden8:30 uur -12:30 uur

Verwijzers

PATIËNTEN MET CHRONISCHE PSYCHISCHE EN LICHAMELIJKE STOORNISSEN?

Zorg op polikliniek en ambulante zorg verder uitgebreid

Kliniek Kop & Lijf is een kliniek voor psychische geneeskunde, re-integratie en revalidatie. Wij bieden gespecialiseerde GGZ aan patiënten met langdurige, meervoudige lichamelijke én psychische stoornissen.

Uniek aan het concept van Kliniek Kop & Lijf is de multidisciplinaire, integratieve aanpak. In ons multidisciplinair overleg (MDO) analyseren onze zorgverleners de lichamelijke kant van de stoornissen in samenhang met de psychische kant. Zo komen wij tot een behandelplan (het zorgpad), dat wordt vastgelegd in een traject. Het behandelplan duurt 6 tot 12 weken met 4 tot 15 krachtige interventies per week. De afspraken met de betrokken zorgverleners vinden allemaal op dezelfde locatie plaats. Tijdens het zorgpad werken de zorgverleners simultaan en bespreken zij regelmatig de voortgang in het MDO. Indien nodig passen wij het behandelplan aan. De verwijzer krijgt altijd een rapportage van de intake, tussentijdse- en eindevaluatie.

Kliniek Kop & Lijf bereikt hiermee goede resultaten: uw patiënt krijgt vertrouwen in herstel en de problematiek vermindert of verdwijnt. Indien herstel uitblijft, werken wij aan acceptatie en beheersbaarheid van de stoornissen. Uiteindelijk doel is dat uw patiënt de kwaliteit van leven verbetert en weer kan deelnemen aan de maatschappij.

Onze trajecten worden vergoed vanuit  de basisverzekering, na verwijzing van een huisarts, arbo/bedrijfsarts of verzekeringsarts. Uw aptien dient uiteraard wel rekening te houden met het eigen risico. Voor een verwijzing gelden de volgende richtlijnen. Voor het verwijzen van een patient verzoeken we u het bijbehorende verwijsformulier in te vullen. Hierbij heeft u keuze uit de volgende verwijsformulieren:

Verwijsformulier MSR Verwijsformulier SGGZ Verwijsformulier BGGZ

Indicaties

 • Dwanghandelingen en fobieën
 • Angsten, schuldgevoelens, depressiviteit, gevoelens van eenzaamheid en piekeren
 • Emotionele problemen zoals snel boos zijn, veel huilen, somber of angstig voelen, gespannen zijn, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 • Sociale problemen zoals erg teruggetrokken zijn, gepest worden, moeilijk vrienden kunnen maken/houden
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaringen is gevonden (bijv. hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, vermoeidheid of benauwdheid)
 • Problemen in het omgaan met chronische pijn
 • Gecompliceerde rouwverwerking
 • Problemen na een traumatische gebeurtenis
 • Hyperventilatie en slaapproblemen
 • Ook ouder worden kan gepaard gaan met diverse psychische klachten en vraagt een aanpak door psychologen met kennis over de gevolgen van veroudering.

Contra indicaties

 • structurele afwijkingen
 • tumor, kahler, discitis
 • kanaalstenose met caudasyndroom of neurogene claudicatio H.N.P. met snelle progressieve radiculaire uitval
 • ernstige systeemziekten
 • motivatieproblematiek ten aanzien van het Kliniek Kop & Lijf programma (start) gaf score onder de 40 of boven de 70 punten
  IQ < 80 (grens wordt op casusniveau geëvalueerd)
 • schizofrenie of schizofreniforme stoornissen
 • autismespectrumstoornissen
 • zware persoonlijkheidsstoornissen
 • eetstoornissen
 • organisch cerebrale aandoening
 • zware verslavingen ( aan middelen)
 • acute crisis situatie
 • noodzaak tot 24 uurs zorg
 • onvoldoende beheersing Nederlandse taal
 • geen ziektekostenverzekering
 • geen verwijzing
 • geen woon- of verblijfplaats

Voor wie

Voor wie

Bij uw patiënt is er sprake van ernstige psychische stoornissen in combinatie met lichamelijke stoornissen zoals angsten, depressies, SOLK, vermoeidheid, eetstoornissen en verslavingen. Veelal hebben eerdere therapieën niet geholpen.

Bestuurder Lauk Slabbers: “Onze multidisciplinaire, integratieve samenwerking tussen de zorgverleners is de sleutel tot meetbaar resultaat op lange termijn. Ook bij uw patiënt die een coping-strategie ontwikkeld heeft tegen solistische, serieel gegeven lichamelijke of psychische therapie.”

Lees meer

Onze organisatie

Onze organisatie

Om in aanmerking te komen voor een behandelplan volgens het concept van Kliniek Kop & Lijf is een verwijzing van een huisarts, arbo/bedrijfsarts of verzekeringsarts nodig. Voor een verwijzing gelden de volgende richtlijnen. Een verwijzing kunt u hier downloaden. Wij vertellen u graag meer over onze aanpak.

Lees meer

Waarom verwijzen?

Waarom verwijzen?

Redenen om uw patiënt te verwijzen naar Kliniek Kop & Lijf

 • alle behandelingen op één locatie, dicht bij de patiënt
 • tijdscontingente, overzichtelijke behandelperiode
 • vergoed vanuit de basisverzekering
 • psychiatrische, psychische en lichamelijke stoornissen simultaan en in samenhang behandeld
 • maatwerk, afgestemd op de zorgvraag van de patiënt
 • geplande intensieve samenwerking tussen de betrokken zorgverleners

Voor een verwijzing gelden de volgende richtlijnen. Een verwijzing kunt u hier downloaden.

Verwijsformulier indienen

Wilt u een patiënt doorverwijzen naar onze gespecialiseerde kliniek? Vul dan het gewenste verwijsformulier in via onderstaande knoppen.

verwijsformulier SGGZ Verwijsformulier MSR

Heeft u vragen over het doorverwijzen van patienten of vult u uw verwijsformulier liever in met pen in? Neem dan gerust contact op met onze specialisten via 088 505 8100 of download de bijbehorende PDF bestanden: Verwijsformulier SGGZ of Verwijsformulier MSR