• phone 088-50 58 100
  • print 035-698 0363
  • mail_outline info@kk-l.nl

PATIËNTEN MET CHRONISCHE PSYCHISCHE EN LICHAMELIJKE STOORNISSEN?

Zorg op polikliniek en ambulante zorg verder uitgebreid

 

Kliniek Kop & Lijf is een kliniek voor psychische geneeskunde, re-integratie en revalidatie. Wij bieden gespecialiseerde GGZ aan patiënten met langdurige, meervoudige lichamelijke én psychische stoornissen.

Uniek aan het concept van Kliniek Kop & Lijf is de multidisciplinaire, integratieve aanpak. In ons multidisciplinair overleg (MDO) analyseren onze zorgverleners de lichamelijke kant van de stoornissen in samenhang met de psychische kant. Zo komen wij tot een behandelplan (het zorgpad), dat wordt vastgelegd in een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Het behandelplan duurt 6 tot 12 weken met 4 tot 15 krachtige interventies per week. De afspraken met de betrokken zorgverleners vinden allemaal op dezelfde locatie plaats. Tijdens het zorgpad werken de zorgverleners simultaan en bespreken zij regelmatig de voortgang in het MDO. Indien nodig passen wij het behandelplan aan. De verwijzer krijgt altijd een rapportage van de intake, tussentijdse- en eindevaluatie.

Kliniek Kop & Lijf bereikt hiermee goede resultaten: uw patiënt krijgt vertrouwen in herstel en de problematiek vermindert of verdwijnt. Indien herstel uitblijft, werken wij aan acceptatie en beheersbaarheid van de stoornissen. Uiteindelijk doel is dat uw patiënt de kwaliteit van leven verbetert en weer kan deelnemen aan de maatschappij.

Onze DBC’s worden vergoed vanuit  de basisverzekering, na verwijzing van een huisarts, arbo/bedrijfsarts of verzekeringsarts. Voor een verwijzing gelden de volgende richtlijnen. Een verwijzing kunt u hier downloaden. Uw patiënt dient uiteraard wel rekening te houden met het eigen risico.

Neem voor meer informatie contact met ons op, telefoon 088-5058 100.

Voor wie

Voor wie

Bij uw patiënt is er sprake van ernstige psychische stoornissen in combinatie met lichamelijke stoornissen zoals angsten, depressies, SOLK, vermoeidheid, eetstoornissen en verslavingen. Veelal hebben eerdere therapieën niet geholpen.

Bestuurder Lauk Slabbers: “Onze multidisciplinaire, integratieve samenwerking tussen de zorgverleners is de sleutel tot meetbaar resultaat op lange termijn. Ook bij uw patiënt die een coping-strategie ontwikkeld heeft tegen solistische, serieel gegeven lichamelijke of psychische therapie.”

Lees meer
Onze organisatie

Onze organisatie

Kliniek Kop & Lijf bestaat uit een hoofdkantoor met een aantal locaties. Dit zijn gevestigde gezondheidscentra en paramedische praktijken die uw patiënt volgens het SGGZ concept van Kliniek Kop & Lijf behandelen. De specialist is dicht bij de patiënt.

Om in aanmerking te komen voor een behandelplan volgens het concept van Kliniek Kop & Lijf is een verwijzing van een huisarts, arbo/bedrijfsarts of verzekeringsarts nodig. Voor een verwijzing gelden de volgende richtlijnen. Een verwijzing kunt u hier downloaden. Wij vertellen u graag meer over onze aanpak. 

Lees meer
Waarom verwijzen?

Waarom verwijzen?

Redenen om uw patiënt te verwijzen naar Kliniek Kop & Lijf

  • alle behandelingen op één locatie, dicht bij de patiënt
  • tijdscontingente, overzichtelijke behandelperiode
  • vergoed vanuit de basisverzekering
  • psychiatrische, psychische en lichamelijke stoornissen simultaan en in samenhang behandeld
  • maatwerk, afgestemd op de zorgvraag van de patiënt
  • geplande intensieve samenwerking tussen de betrokken zorgverleners

Voor een verwijzing gelden de volgende richtlijnen. Een verwijzing kunt u hier downloaden..

© 2018 Kliniek Kop & Lijf ® All rights reserved.