• phone 088-50 58 100
  • print 035-698 0363
  • mail_outline info@kk-l.nl

SUCCESVOLLE RE-INTEGRATIE AANPAK

Kliniek Kop & Lijf is een kliniek voor revalidatie, re-integratie en psychische geneeskunde. Wij bieden gespecialiseerde GGZ aan medewerkers met langdurige psychische stoornissen en meervoudige lichamelijke stoornissen.

Uniek aan het concept van Kliniek Kop & Lijf is de multidisciplinaire, integratieve aanpak. In ons multidisciplinair overleg (MDO) analyseren onze zorgverleners de lichamelijke kant van de stoornissen in samenhang met de psychische kant. Zo komen wij tot een behandelplan (het zorgpad), dat wordt vastgelegd in een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Het behandelplan duurt 6 tot 12 weken met 4 tot 15 krachtige interventies per week. De afspraken met de betrokken zorgverleners vinden allemaal op dezelfde locatie plaats. Tijdens het zorgpad werken de zorgverleners simultaan en bespreken zij regelmatig de voortgang in het MDO. Indien nodig passen wij het behandelplan aan. De verwijzer krijgt altijd een rapportage van de intake, tussentijdse- en eindevaluatie.

Kliniek Kop & Lijf bereikt hiermee goede resultaten: een medewerker krijgt vertrouwen in herstel en de problematiek vermindert of verdwijnt. Indien herstel uitblijft, werken wij aan acceptatie en beheersbaarheid van de stoornissen. Uiteindelijk doel is dat een medewerker de kwaliteit van leven verbetert en weer kan deelnemen aan de maatschappij.

Onze DBC’s worden vergoed vanuit  de basisverzekering, na verwijzing van een huisarts, arbo/bedrijfsarts, of verzekeringsarts. Voor een verwijzing gelden de volgende richtlijnen. Een verwijzing kunt u hier downloaden. Een medewerker dient uiteraard wel rekening te houden met het eigen risico.

Neem voor meer informatie contact met ons op, telefoon 088-5058 100.

Pijnrevalidatie (medisch-specialistische revalidatie)

De pijnrevalidatie van Kliniek Kop & Lijf is bedoeld voor volwassenen met aanhoudende pijnklachten aan het bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld aan rug, bekken, heup, nek, schouder. Maar ook fibromyalgie, hoofdpijn, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde klachten), WAD (whiplash) en KANS (klachten arm nek schouder) vallen hieronder.

De pijnrevalidatie heeft als doel het functioneren in het dagelijks leven te verbeteren, gericht op de activiteiten die voor de patiënt belangrijk zijn. Zij gaan werken aan de herstelbevorderende factoren, zowel lichamelijk, gedragsmatig en geestelijk. Hierdoor neemt het vertrouwen in de mogelijkheden toe en leert de patiënt zelf de regie te houden over hun leven, ook als zich eventueel een terugval voordoet.

Het behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, (GZ-)psycholoog en psychomotorisch therapeut. Zonodig kunnen aanvullend andere deskundigen worden ingezet.

Als de patiënt, op basis van onze intakebevindingen, in aanmerking komt voor onze pijnrevalidatie, hebben we toestemming nodig van hun zorgverzekeraar om te mogen starten. Ons pijnrevalidatieprogramma duurt veelal 3 à 4 maanden, waarbij zij gemiddeld 3-4x/week komt, 1-3 uur per keer. 

U kunt direct naar ons verwijzen via Zorgdomein of een verwijzing downloaden.

Meer informatie over onze pijnrevalidatie leest u op onze digitale folder. Klik hier voor meer informatie.

Voor wie

Voor wie

Bij uw patiënt is er sprake van ernstige psychische stoornissen in combinatie met lichamelijke stoornissen zoals angsten, depressies, SOLK, vermoeidheid, eetstoornissen en verslavingen. Veelal hebben eerdere therapieën niet geholpen.

Bestuurder Lauk Slabbers: “Onze multidisciplinaire, integratieve samenwerking tussen de zorgverleners is de sleutel tot meetbaar resultaat op lange termijn. Ook bij uw patiënt die een coping-strategie ontwikkeld heeft tegen solistische, serieel gegeven lichamelijke of psychische therapie.”

Lees meer
Onze organisatie

Onze organisatie

Kliniek Kop & Lijf bestaat uit een hoofdkantoor met een aantal locaties. Dit zijn gevestigde gezondheidscentra en paramedische praktijken die uw patiënt volgens het SGGZ concept van Kliniek Kop & Lijf behandelen. De specialist is dicht bij de patiënt.

Om in aanmerking te komen voor een behandelplan volgens het concept van Kliniek Kop & Lijf is een verwijzing van een huisarts, arbo/bedrijfsarts of verzekeringsarts nodig. Voor een verwijzing gelden de volgende richtlijnen. Een verwijzing kunt u hier downloaden. Wij vertellen u graag meer over onze aanpak. U vindt ons op de volgende locaties.

Lees meer
Waarom verwijzen?

Waarom verwijzen?

Redenen om uw patiënt te verwijzen naar Kliniek Kop & Lijf

  • alle behandelingen op één locatie, dicht bij de patiënt
  • tijdscontingente, overzichtelijke behandelperiode
  • vergoed vanuit de basisverzekering
  • psychiatrische, psychische en lichamelijke stoornissen simultaan en in samenhang behandeld
  • maatwerk, afgestemd op de zorgvraag van de patiënt
  • geplande intensieve samenwerking tussen de betrokken zorgverleners

Voor een verwijzing gelden de volgende richtlijnen. Een verwijzing kunt u hier downloaden.

© 2018 Kliniek Kop & Lijf ® All rights reserved.